Information från styrelsen angående fortsatt träning.

Styrelsen har haft möte idag, den 22 november, och har kommit fram till följande beslut avseende träningen:

UNGDOMSTRÄNINGEN
Ungdomsträningen fortgår som vanligt, så länge inte restriktionerna blir ännu striktare. Det innebär att vi fortsatt kommer att träffas på söndagar, kl. 15. För att kunna hantera tränare som kanske inte kan dyka upp har vi bestämt att Robin Berglund och Jakob Heidbrink ska kunna hoppa in som tränare om och när Erik och/eller Louise Ytterby är sjuk(a).

VUXENTRÄNINGEN
TORSDAGAR: Träning med närvaro utgår. Den ersätts med ett digitalt pass på föreningens Discord-server. Detta pass ska säkerställa att föreningen överlever socialt, och ska också fylla den lucka i teoretiska studier som många av oss har. Tanken är att var och en tar den tid som vanligen skulle gå åt för träningen som ett tillfälle att läsa texter och diskuterar dem med andra deltagare. Styrelsens bedömning är att föreningen behöver det för att kunna upprätthålla gemenskapen.
SÖNDAGAR: Det sker inga parövningar och inga sparringar. Vi återgår till vårens modell att var och en gör sina egna övningar. Det kan vara lämpligt att dessa övningar ansluter till tordagsträningens teoretiska studier. Här ges också tillfälle att se hur de teoretiska funderingarna kan tänkas fungera i praktiken.
Beslutet gäller till den 10 januari 2021, då styrelsen ska göra en förnyad bedömning av läget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *