Svärd & Bucklare

Detta är beteckningen på en vapenkombination som har haft stor betydelse för de flesta samhällsskikten i den medeltida världen.

Det är fråga om ett svärd som bars i kombination med en mindre sköld, som var lätt nog att bära med sig då man hade dagliga göromål. Det var lätt att ha med sig när man var på resande fot var på rövarstråt eller vid gängslagsmål.

Det äldsta manuskript vi idag känner till och är från sent 1200 tal (troligen 1290) eller tidigt 1300 tal.
Svärdet: vägde omkring 1-1.3 kg
Bucklaren: 0.7-1.3 kg

Manuskripten som studeras är i den tyska skolan: Valborg manuskriptet (I:33) och Talhoffer. I den italienska är det vanligt att man refererar till Achiles Marozzo.

Bilden nedan är ifrån Valborgs manuskript som är en av de få där en kvinna deltar i instruktionerna.

Föreningen har i dagsläget ingen regelbunden träning men försöker ha fokusdagar där vi grottar ner oss i manuskript och träning. Håll koll på hemsidan om det dyker upp något.

sob_01sob_02

Spara

Spara

Spara