Träningen

Att träna HEMA
HEMA står för Historical and European Martial Arts och innefattar alla kampsporter som har sitt ursprung i Europa och där det finns befintliga manuskript kvar i hur man utövar de olika kampsporterna.

SKHFS har kontinuerlig träning och undervisning i svensk militärsabel och tyskt långsvärd. Andra sorters kampsporter kan läggas till i träningen om tränare och manuskript finnes.

För att kunna utföra de historiska teknikerna på ett korrekt sätt krävs styrka, smidighet och reflexer. Under våra träningspass varvar vi teknik, teori, fys och lek för att utveckla våra kunskaper i att återskapa kunskapen i de historiska manuskripten.

Att träna i Skövde
SKHFS välkomnar alla intresserade att komma och besöka våra träningar och prova på historisk fäktning. Att komma och prova på några gånger kostar ingenting men vill man fortsätta  behöver träningsavgiften betalas då den bl.a. innehåller försäkring. Vi har nyintag till höstens termin, då ges Grundkurs Sabel, för både ungdomar 12 år och vuxna.

Från och med 2020 utförs samtlig träning utomhus så det gäller att ha kläder efter väder. Vid dåligt väder kan träning ställas in. Kontinuerlig info och kontakt sker på föreningens Discord.

Föreningen äger 14 mjuka sablar för vuxna och 13 mjuka sablar för barn. För långsvärd så finns det 5 stycken i nylon samt 10 i mjukskum. Dessa får lånas under träningen av de som inte äger eget. I sparring så parar vi så att mjukt och stål tränar var för sig.

För att vara med i vuxengruppen har du fyllt 15 år eller är äldre men då kräver vi förälders närvaro. Har du fyllt 16 år behövs förälders godkännande.

Vår verksamhet handlar om att återskapa historiskt korrekta stridstekniker från existerande källmaterial och utöva dem inom en modern, idrottslig inramning. Det innebär att vårat träningsupplägg är modernt – med uppvärmning och allmän fysisk träning.

Vi uppmuntrar fäktarna till studier av historiska manualer för att få djupare kunskap om teknikerna och för att kunna tillsammans  arbeta med den återskapande, forskande delen av vår verksamhet. Huvudansvaret för detta ligger på våra instruktörerna.

Utrustningen
Nybörjare/Prova-på:
Fram till och med den punkt att fäktaren börjar med sparring behövs endast träningskläder och inneskor. Lättare handskar är ett bra komplement om så önskas för att eventuella blåsor på händerna ska undvikas. Kom ihåg vattenflaskan!
Lätt sparring:
Utöver det som behövs för nybörjare så behöver fäktaren en fäktmask, suspensoar (oavsett kön), tunna handskar samt en mjuk sabel.
Sparring med stål:
För att få sparras med stålvapen krävs full skyddsutrustning samt stålsabel (se bild).

Föreningen har en grunduppsättning av fäktmasker så att du kan låna och hitta vilken storlek som passar dig. Du köper själv in din mask.
För tips och råd om övriga skydd – prata med oss på träningen, eller skicka ett mejl.
Du kan också läsa mer om återförsäljare på Uppsala HEMA´s hemsida.