Barn & Ungdom

7 – 12 år

Träningen: En möjlighet att lära sig tekniker som gör att du kan fäktas som en pirat, soldat eller en riddare. Vi varvar lek med teknik och genomförande mot varandra. Säkerhet och kontroll är något vi värderar högt och vi lägger vikt på att gruppen samarbetar och respekterar varandra. De som har redan gått grundkursen får fr.o.m. våren 2019 en egen tid och en ny grundkurs startar.

Sablarna vi tränar med är avsedda för barn och väger ca 300g. Vi implementerar inte huvudträffar då vi inte tränar med masker utan använder goggles, liknande innebandyglasögon. De avancerade fäktarna lånar masker av föreningen och tränar med dem.

Tid:
Söndagar kl 14.00 – 15.00. Grundkurs – Anmälan görs till föreningen via formulär.
Söndagar kl 15.00 – 16.15. Avancerad grupp.

Bakgrund: Under vårterminen 2015 startade vi för första gången upp en barngrupp för sabelträning – detta är den första sabelutbildningen för barn i Sverige. I samarbete med Medborgarskolan ger vi en kurs per termin på 8 tillfällen. Under åren har gruppen vuxit och höstterminen 2016 startade med 7 barn. Till hösten 2016 har vi ändrat åldersgränsen från 5-11 år till 7-12 år. Har man gått grundkursen tidigare och är under 7 år kommer man att bli antagen för att kunna fortsätta på sin utbildning. Våren 2018 tog föreningen över kursen helt och har till en början inte nyintag på elever men detta kan ändras till hösten.

Våren 2019 startar en ny barngrupp för nybörjare! Anmälningsformulär kommer inom kort!

Ungdomsgrupp

För tillfället har vi inte någon aktiv grupp för enbart ungdomar i åldern 13-16 år utan erbjuder dem att vara med i vuxengruppen. Vuxen behöver finnas på plats för ungdomar och håll gärna en dialog med våra tränare.