Vuxenträning

Vi har beslutat att tillsvidare återgå till ledarledda träningar för vuxengruppen.
Träningarna hålls 15:00 – 16:30 på söndagar och 18:15 – 20:00 på torsdagar, och vi fortsätter att hålla dem utomhus.

Vi har nyligen gått över till långsvärdsträning, och planen är att fortsätta med det fram till sommaren.
Under påskdagen på söndag håller vi dock ingen träning.

Tveka inte att höra av dig antingen till info@skhfs.se eller via vår Facebook sida om du undrar över något.

Årsmöte 2021

När: Söndag 28 februari, klockan 15:00. Detta ersätter därmed dagens träning.
Var: Online – https://teams.live.com/meet/94838799181080
Vilka: Alla medlemmar och föräldrar är välkomna men endast betalande medlemmar har rösträtt.
Egna punkter till dagordning skickas: info@skhfs.se, senast 21 februari.
Intresserad av att bli del av styrelsen: kontakta Robin Berglund via robinb.jobb@gmail.com.

2020 verksamhetsberättelse

Begränsad terminstart

Styrelsen har idag beslutat att starta terminen för ungdomsgruppen från 2021-01-17 15:00.

På grund av den fortsatta smittspridningen så har vi beslutat att det tills vidare inte blir några vuxenträningar, men att de som vill kan komma och öva efter eget ansvar under de tider vi har ungdomsträningar. Upplägget blir alltså som i slutet av höstterminen.
Vi hoppas att vaccinering kommer att underlätta för träningar framåt sommaren och hösten, men vi får tyvärr fortsatt vara extra försiktiga en tid framöver.

Vi från styrelsen har däremot beslutat att inte lägga oss i huruvida vuxna sparras när de träffas, utan att det i så fall sker under eget ansvar. Vid eventuell sparring så skulle vi dock starkt rekommendera att man går ihop i par som sparras och sedan, för att hindra smittspridning, inte blanda mellan dessa.

Slut för säsongen

Idag har vi haft vår sista ungdomsträning för terminen. Detta innebär även att vi inte längre kommer att ha planerade tillfällen för vuxna att soloträna på söndagar. Klockan 11:00 den 10 januari 2021 ska styrelsen träffas, bland annat för att ta beslut angående träningar för våren och det är då vi fastställer terminstart beroende på dåvarande Covid-19 läge.

Information från styrelsen angående fortsatt träning.

Styrelsen har haft möte idag, den 22 november, och har kommit fram till följande beslut avseende träningen:

UNGDOMSTRÄNINGEN
Ungdomsträningen fortgår som vanligt, så länge inte restriktionerna blir ännu striktare. Det innebär att vi fortsatt kommer att träffas på söndagar, kl. 15. För att kunna hantera tränare som kanske inte kan dyka upp har vi bestämt att Robin Berglund och Jakob Heidbrink ska kunna hoppa in som tränare om och när Erik och/eller Louise Ytterby är sjuk(a).

VUXENTRÄNINGEN
TORSDAGAR: Träning med närvaro utgår. Den ersätts med ett digitalt pass på föreningens Discord-server. Detta pass ska säkerställa att föreningen överlever socialt, och ska också fylla den lucka i teoretiska studier som många av oss har. Tanken är att var och en tar den tid som vanligen skulle gå åt för träningen som ett tillfälle att läsa texter och diskuterar dem med andra deltagare. Styrelsens bedömning är att föreningen behöver det för att kunna upprätthålla gemenskapen.
SÖNDAGAR: Det sker inga parövningar och inga sparringar. Vi återgår till vårens modell att var och en gör sina egna övningar. Det kan vara lämpligt att dessa övningar ansluter till tordagsträningens teoretiska studier. Här ges också tillfälle att se hur de teoretiska funderingarna kan tänkas fungera i praktiken.
Beslutet gäller till den 10 januari 2021, då styrelsen ska göra en förnyad bedömning av läget.