Terminsavslut!

På Söndag har vi terminsavslutning! Vi börjar avslutningen kl 15:00 med ett möte för alla medlemmar. Efter det kommer vi ha sparring och lekar. Sedan blir det grill från 16:00 till ungefär 17:00. Det kommer finnas en grill och kol, medtag gärna extra grill ifall någon har. Tag även med egen mat att grilla.

Höstterminen börjar åter; 2022-08-21

Dags för Årsmöte


Söndag 27 februari kl: 10:30
Detta hålls på distans via teams: https://teams.live.com/meet/94490563382526
Alla medlemmar och föräldrar är välkomna men endast betalande medlemmar har rösträtt.
Har man egna punkter till dagordningen eller är intresserad att bli en del av styrelsen kan man maila till: info@skhfs.se, senast 20 februari.

Handlingar inför Årsmöte 2022:
2021 verksamhetsberättelse
Agenda årsmöte 2022
Årsberättelse ekonomi 2021
Förslag till budget för 2022
Revision av SKARABORGS HISTORISKA FÄKTSKOLA 2021