Barn & Ungdom

7 – 11 år

Träningen: En möjlighet att lära sig tekniker som gör att du kan fäktas som en pirat, soldat eller en riddare. Vi varvar lek med teknik och genomförande mot varandra. Säkerhet och kontroll är något vi värderar högt och vi lägger vikt på att gruppen samarbetar och respekterar varandra. Varje termin startar en ny grundkurs beroende på deltagarantal.

Sablarna vi tränar med är avsedda för barn och väger ca 300g. Vi implementerar inte huvudträffar då vi inte tränar med masker utan använder goggles, liknande innebandyglasögon. De avancerade fäktarna lånar masker av föreningen och tränar med dem.

Tid:
Söndagar. Grundkurs – Anmälan görs till föreningen via formulär.
Anmälan öppnar igen till vårens grupp.

Bakgrund: Under vårterminen 2015 startade vi för första gången upp en barngrupp för sabelträning – detta är den första sabelutbildningen för barn i Sverige. I samarbete med Medborgarskolan gav vi en kurs per termin på 8 tillfällen. Under åren växte gruppen och höstterminen 2016 startade med 7 barn. Till hösten 2016 ändrades åldersgränsen från 5-11 år till 7-12 år. Våren 2018 tog föreningen över kursen helt och hade ett nyintag på våren 2019. Därefter togs ett uppehåll och efter ett prova-på tillfälle, hösten 2021, kunde en ny grupp starta. Gruppen tränar nu hela terminen och har ökat till stadiga 10 deltagare.

Ungdomsgrupp 12-14 år

Träningen: Är du mellan 12-14 år och intresserad av att träna sabel och långsvärd så är detta gruppen för dig. Föreningen har gjort om kursupplägget till hösten 2022 så nyintag sker endast på höstterminen i samband med Grundkurs Sabel där alla deltagare då är nya.

Från 15 års ålder är du som ungdom välkommen att träna i vuxengruppen med vårdnadshavares närvaro.

Tid:
Söndagar. Anmälan görs till föreningen via formulär. OBS! Vt-23 riktar sig endast till ungdomar som redan tränar med föreningen!

Bakgrund: Våren 2020 fick föreningen sin första ungdomsgrupp, bestående av ungdomar som fäktats i barngruppen i flera år och av nya deltagare. De har tränat under hela terminen i samband med vuxengruppen. Föreningen har alltid en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare oavsett ålder.