Barn & Ungdom

7 – 11 år

Träningen: En möjlighet att lära sig tekniker som gör att du kan fäktas som en pirat, soldat eller en riddare. Vi varvar lek med teknik och genomförande mot varandra. Säkerhet och kontroll är något vi värderar högt och vi lägger vikt på att gruppen samarbetar och respekterar varandra. Varje termin startar en ny grundkurs beroende på deltagarantal.

Sablarna vi tränar med är avsedda för barn och väger ca 300g. Vi implementerar inte huvudträffar då vi inte tränar med masker utan använder goggles, liknande innebandyglasögon. De avancerade fäktarna lånar masker av föreningen och tränar med dem.

Tid:
Söndagar. Grundkurs – Anmälan görs till föreningen via formulär.
Anmälan öppnar igen till vårens grupp.

Bakgrund: Under vårterminen 2015 startade vi för första gången upp en barngrupp för sabelträning – detta är den första sabelutbildningen för barn i Sverige. I samarbete med Medborgarskolan ger vi en kurs per termin på 8 tillfällen. Under åren har gruppen vuxit och höstterminen 2016 startade med 7 barn. Till hösten 2016 har vi ändrat åldersgränsen från 5-11 år till 7-12 år. Våren 2018 tog föreningen över kursen helt och hade ett nyintag på våren 2019. Därefter togs ett uppehåll och efter ett prova-på tillfälle, hösten 2021, kunde en ny grupp starta. Gruppen har nu 12 träningstillfällen.

Ungdomsgrupp 12-14 år

Träningen: Är du mellan 12-14 år och intresserad av att träna sabel och långsvärd så är detta gruppen för dig. Träningen är på söndagar och följer vuxengruppens träningsupplägg när det kommer till vapentyper samt att ungdomsgruppen tränar lika länge på terminen som vuxengruppen gör, till skillnad från barnträningen som är på 12 tillfällen.

Från 15 års ålder är du som ungdom välkommen att träna i vuxengruppen med vårdnadshavares närvaro.

Tid:
Söndagar. Anmälan görs till föreningen via formulär.

Bakgrund: Våren 2020 fick föreningen sin första ungdomsgrupp, bestående av ungdomar som fäktats i barngruppen i flera år och av nya deltagare. Föreningen har alltid en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare oavsett ålder.